Så sa Herren: Stå på veiene og se til. Spør etter de gamle stier. Spør hvor veien går til det gode, og vandre på den! Så skal dere finne hvile for deres sjeler.

Want to get in touch? Fill out the form below to send me a message and I will get back to you as soon as possible!