Så sa Herren: Stå på veiene og se til. Spør etter de gamle stier. Spør hvor veien går til det gode, og vandre på den! Så skal dere finne hvile for deres sjeler.

Om oss

Vi er en nyoppstartet menighet, som holder til i Vestfold. Vårt ønske er å være en bibelsk forsamling med fokus på forkynnelsen av Guds ord og på tjenesten for Herren Jesus Kristus.

Vi er en relativ ung gruppe mennesker, både gifte, single og småbarnsfamilier, som kommer sammen hver søndag for å bli mer grunnfestet i Guds ord, oppbygget i troen og styrket til tjenesten.

Vi er en evangelisk menighet på Skriftens grunn. Vi tilhører ingen spesiell konfesjon, men står i en klassisk protestantisk tradisjon.

Vi ønsker å nå så mange som mulig med evangeliet. Derfor vil evangeliseringsarbeidet få en sentral plass i vår virksomhet. Vi har allerede noen gateevangelister i vår forsamling med tilknytning til Open Air Campaigners (OAC) i Norge.

Vi ønsker også å være et godt og sunt åndelig hjem for kristne i nærmiljøet. Vi legger stor vekt på den enkeltes vekst, og er derfor svært opptatt av at alle skal bli grunnfestet i Guds ord og den sunne lære.

Vi ønsker å være et inkluderende fellesskap der alle som kommer kan erfare å bli tatt imot med kjærlighet, respekt og forståelse.

Så hvis du ønsker et fellesskap som tilstreber å være teologisk robust, trofast i tjeneste og brennende i kjærligheten til både frelste og ufrelste, eller om du bare er en søkende og nysgjerrig person, så er du hjertelig velkommen!